Altijd bereikbaar: | 03/449 68 61
Altijd bereikbaar: | 03/449 68 61

Privacy Policy

Gebruik van de website

Goossens&Celis besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.goossensencelis.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Goossens&Celis niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Goossens&Celis de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk. Goossens&Celis spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Goossens&Celis kan echter niet garanderen dat de website www.goossensencelis.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Goossens&Celis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site kan u met (hyper)links worden doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Goossens&Celis beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Goossens&Celis aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de site www.goossensencelis.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Goossens&Celis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Persoonlijke gegevens die bvb via het invulformulier aan Goossens&Celis worden doorgestuurd, worden altijd vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet doorgegeven aan derden of aan commerciƫle partners van Goossens&Celis.

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Goossens&Celis bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als vertrouwelijk worden beschouwd. Goossens&Celis wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, Belgiƫ, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Niet-persoonlijke gegevens.

In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent.

'Cookie'

Als u onze website bekijkt, kunnen we informatie op uw computer opslaan, in de vorm van een 'Cookie' of soortgelijk bestand. Deze informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een website bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw browser. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verantwoordelijke voor de verwerking is Goossens&Celis. Door u akkoord te verklaren met onze privacy policy geeft u Goossens&Celis de toestemming om uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, te verwerken voor direct marketing doeleinden.

Via een cookie die op uw computer wordt geplaatst, gebeurt een anonieme verwerking van uw internetgebruik zodat informatie die u via website wordt aangeboden, kan aangepast worden aan uw profiel.